HOME
De stichting
L en H Tempelman
Map
Ndlovu Med Centre
Projecten...
Behoeften…
Pijnbestrijding
Dent Care Project
Waterputten
Nappy Factory
Hairsalon
Sponsormogelijkhed
Sponsors
Bezoeken projecten
Foto’s
Contact
Laatste nieuws

Hairsalon

Het verstrekken van aids-remmende middelen helpt een deel van de arme (HIV-positieve) bevolkingsgroepen van Elandsdoorn weer een normaal bestaan op te bouwen. Hiervoor is een levenslange therapietrouw vereist. Om de kans op succes te vergroten dienen de mensen ook daadwerkelijk invulling aan hun bestaan te kunnen geven, maar ook een stukje zelfrespect te herwinnen. Kleine zaken als aandacht voor het uiterlijk kunnen hier een grote rol in spelen.

Daarom zet de Stichting Zorg voor Elandsdoorn zich juist ook in voor het realiseren van mogelijkheden voor mensen hun waardigheid te vergroten. Eén van de middelen is het bouwen van een nieuwe hairsalon bij de tevens te realiseren nieuwe Nappy Factory.

Bijkomend voordeel is het scheppen van een stukje werkgelegenheid en het stimuleren van het MKB in de regio.

 

Zorg voor Elandsdoorn; Hoeven; bankrekening: IBAN (NL90ABNA0971391084) en BIC (ABNANL2A)  |  info@helpelandsdoorn.com