HOME
De stichting
L en H Tempelman
Map
Ndlovu Med Centre
Projecten...
Health Care
Community Developm.
Colombine Maternity
NNU
NTP
NAAP
PMTCT
HAART Farms
Bakeries
NITT
Radio Station
Monuta Home
Waste Project
JCF Sports
Environmental Educat
Behoeften…
Sponsormogelijkhed
Sponsors
Bezoeken projecten
Foto’s
Contact
Laatste nieuws

 

Community Development Programmes

Voorheen hadden townships geen toegang tot de publieke infrastructuur. Basisscholen werden gebouwd, maar de toegang tot voortgezet onderwijs was zeer beperkt. Water werd verzorgd in enkele gevallen, maar andere faciliteiten zoals riolering, postkantoor, elektriciteit etc waren niet aanwezig. De condities in Elandsdoorn waren vergelijkbaar met deze toen Liesje en Hugo Tempelman daar startten.

 

Vanwege het feit dat deze situatie op grote schaal voorkomt in Zuid Afrika is het niet mogelijk snelle en grootschalige verbeteringen in de infrastructuur van alle bestaande townships aan te brengen. Vooruitgang zal geboekt moeten worden door een individuele ‘township-by-township’ benadering. Gelukkig zijn er de afgelopen tijd in dit soort gebieden structurele verbeteringen verzorgd en water en elektriciteit hebben hier een hoge prioriteit.

 

Het Elandsdoorn Development Trust (EDT) stelt geld beschikbaar voor gedegen infrastructuur en ontwikkelingsprojecten in Moutse. Alle programma’s die worden verzorgd door NMT en EDT worden opgezet in overleg met de locale overheden. Dit heeft geleid tot een uitstekende verstandhouding.

Programma’s die tot nu toe zijn opgezet, zijn onder andere postservices, kleuterscholen, een bibliotheek in een middelbare school, twee bakkerijen (verzorgt de locale gemeenschap met gezond brood en creëert werkgelegenheid), publieke sportgelegenheid, dagverblijf voor de ouderen, een luierfabriek, beurzen voor veelbelovende jeugd en watervoorziening projecten.

 

Zorg voor Elandsdoorn; Hoeven; bankrekening: IBAN (NL90ABNA0971391084) en BIC (ABNANL2A)  |  info@helpelandsdoorn.com