HOME
De stichting
L en H Tempelman
Map
Ndlovu Med Centre
Projecten...
Health Care
Community Developm.
Colombine Maternity
NNU
NTP
NAAP
PMTCT
HAART Farms
Bakeries
NITT
Radio Station
Monuta Home
Waste Project
JCF Sports
Environmental Educat
Behoeften…
Sponsormogelijkhed
Sponsors
Bezoeken projecten
Foto’s
Contact
Laatste nieuws

Hlanzekani Waste Project

De infrastructuur van publieke voorzieningen is in de townships niet goed ontwikkeld. Afvalverzameling en - verwerking bestaan in de meeste gevallen niet eens. In 2001 hebben een aantal inwoners van Elandsdoorn het initiatief genomen om het ‘Hlanzekani Waste Project’ te ontwikkelen. Het gaat bij dit project om recyclebaar afval zoals plastic, glas, blikjes en papier. Het afval wordt verwerkt en/of gecomprimeerd en verkocht aan groothandels in Pretoria en Johannesburg.

 

Het ‘Hlanzekani Waste Project’, een non-govermental organisation (NGO), is geregistreerd bij het ‘Directorate of non-profit organisations’ in Pretoria. Het project dient verschillende doelen:

-          Het opruimen en schoonhouden van het township.

-          Het Recyclen van het verzamelde afval.

-          Het creëren en promoten van het bewustzijn van een gezonde leefomgeving.

-          Het creëren van werkgelegenheid

 

Sinds 2002 wordt iedere week het afval opgehaald bij de huizen in Elandsdoorn. Deze frequentie voldoet niet voor de townships en daarom wordt huisafval op straat gedumpt. Het ‘Hlazekani Waste Project’ is recentelijk uitgebreid met de realisatie van enkele ‘officiële’ (huis)afval verzamelplekken in het township. Vanaf hier wordt het verzameld door het project en uit het township geleid. Bij deze afval verzamelplekken staan billboards met de slogan ‘Keep Elandsdoorn Clean!’

 

Bij de verwerking in Elandsdoorn maken sommige van de werknemers kleine placemats van het afvalplastic. Deze worden vervolgens verkocht aan de inwoners van Elandsdoorn of aan bezoekers van het project.

 

EDT (Elandsdoorn Development Trust) faciliteert dit belangrijke initiatief. Het project krijgt sinds 2002 financiële steun van Detra Traval en vrienden uit Nederland.

 

Zorg voor Elandsdoorn; Hoeven; bankrekening: IBAN (NL90ABNA0971391084) en BIC (ABNANL2A)  |  info@helpelandsdoorn.com