HOME
De stichting
L en H Tempelman
Map
Ndlovu Med Centre
Projecten...
Health Care
Community Developm.
Colombine Maternity
NNU
NTP
NAAP
PMTCT
HAART Farms
Bakeries
NITT
Radio Station
Monuta Home
Waste Project
JCF Sports
Environmental Educat
Behoeften…
Sponsormogelijkhed
Sponsors
Bezoeken projecten
Foto’s
Contact
Laatste nieuws

Ndlovu Nutritional Unit (NNU)

Doelstellingen:

-          Het identificeren van kinderen die lijden aan ondervoeding en neem hen met hun familie op in het project.

-          Het voorkomen van ondervoeding door educatie voor ouders/verzorgers.

 

De NNU werkt in samenwerking met het NMC, kinderen met acute medische problemen die veroorzaakt zijn door ondervoeding en hun ouders/verzorgers worden uitgenodigd om een behandelingsprogramma te volgen. De kinderen worden getest op wormen, TB, bloedarmoede, HIV, etc en worden hiervoor behandeld. Tijdens het volgen van het programma worden kinderen letterlijk gevoed tot dat ze weer terug zijn op hun normale lichaamsgewicht. Alle kinderen die HIV positief zijn starten met het HAART project samen met de rest van het gezin, als ze voldoen aan de criteria om aan het HAART progamma deel te nemen.

 

Tijdens de periode dat de verzorger/ouder en het kind in het programma zitten, wordt de verzorger/ouder geleerd hoe ze een groentetuin moeten opzetten en hoe ze de thuissituatie moeten verbeteren wat betreft sanitaire voorzieningen, hygiëne, etc. De verzorgers/ouders krijgen zaailingen en een tuingereedschapsetje om hun eigen groentetuin op te zetten. Dit wordt gedaan in een poging om het niveau van ‘gezonde voeding’ te verbeteren.

Lokaal getrainde ‘community health workers’ doen op gezette tijden huisbezoeken om te assisteren in de verbeteringen in en bij het huis en om de voortgang van de groentetuin in de gaten te houden. Naast training in tuinieren worden aan de verzorgers/ouders ook lezingen gegeven over zaken als diarree, overgeven, brandwonden, het immuunsysteem en mogelijke vaccinaties, gezond voedsel en de algemene zorg voor kinderen.

 

In 2001 is de eerste satellietunit opgezet in Marapong (ongeveer vijf kilometer van de kliniek en de Elandsdoorn-unit) in samenwerking met het Zuid-Afrikaanse Ministerie van Volksgezondheid. In 2002 is de tweede satellietunit opgezet in Ntwane (zo’n acht kilometer van de kliniek). De bouw van de vierde ‘Nutritional Unit’ in Thabakubedu (zo’n vijftien kilometer van de kliniek) werd afgerond in maart 2004. De vijfde unit is tot stand gekomen in Phooko in oktober 2005. Het Nutritional Unit Programma wil meerdere units opzetten in de nabije omgeving om de drempel tot aanmelden te verlagen.

 

Naast de Nutritionals Units van Marapong, Ntwane en Phooko zijn kleuterscholen geopend. In 2006 is de vierde kleuterschool gebouwd in Thabakubedu. De kinderen op deze kleuterscholen krijgen onderwijs en twee maaltijden per dag.

 

Zorg voor Elandsdoorn; Hoeven; bankrekening: IBAN (NL90ABNA0971391084) en BIC (ABNANL2A)  |  info@helpelandsdoorn.com