HOME
De stichting
L en H Tempelman
Map
Ndlovu Med Centre
Projecten...
Health Care
Community Developm.
Colombine Maternity
NNU
NTP
NAAP
PMTCT
HAART Farms
Bakeries
NITT
Radio Station
Monuta Home
Waste Project
JCF Sports
Environmental Educat
Behoeften…
Sponsormogelijkhed
Sponsors
Bezoeken projecten
Foto’s
Contact
Laatste nieuws

Highly Active Antiretroviral Treatment (HAART) en Prevention of Mother-to-Child Transmission (PMTCT) projecten.

Doelstellingen:

 

  • Multidisciplinaire zorg en behandeling en het monitoren van HIV/AIDS patiënten
  • Het vergroten van capaciteiten en het bevorderen van samenwerkingsverbanden tussen andere NGO’s in de sector, als ook overheidsinstituties
  • Het zijn van een rolmodel voor HIV/AIDS zorg en behandeling in minder bedeelde settings middels het ATC concept

 

In 2003 werd een project opgezet met als doel het behandelen van HIV-positieve patiënten middels Anti Retrovirale (ARV) medicatie (drievoudige therapie). Het project heeft nu als doel om 2500 patiënten op behandeling te zetten in het jaar 2008. ARV’s maken het mogelijk dat het immuunsysteem verbetert en het lichaam minder kwetsbaar is voor opportunistische infecties die uiteindelijk kunnen leiden tot de dood wanneer geen medicatie wordt genomen. ARV medicatie kan AIDS niet genezen, echter deze drievoudige therapie maakt het mogelijk om de levensverwachting en de kwaliteit van leven te verbeteren.

 

Aangezien er niet genoeg fondsen beschikbaar zijn om alle HIV-positieve patiënten in het gebied te behandelen, richt het project zich met namen op:

 

  • HIV-positief zwangere vrouwen die deelnemen aan de pre-natale kliniek en hun pasgeborenen
  • TB patiënten die deelnemen aan het TB programme en HIV+ getest zijn
  • Kinderen in het NNU programma die HIV+ zijn, en hun HIV+ broertjes, zusjes en ouders
  • Patiënten die HIV+ getest zijn en therapie trouw zijn voor medicatie tegen opportunistische infecties
  • Werknemers van NMC en aanverwante projecten

 

Patiënten die tot een van de doelgroepen behoren moeten aan de klinische, biologische, therapie trouwheid, en sociale criteria voldoen. Een selectie commissie controleert of aan alle selectie criteria is voldaan voordat de patiënt in het gratis programma kan worden opgenomen.

 

Het PMTCT (Prevention of Mother To Child Transmission) programma streeft er naar om de besmetting van moeder op kind tijdens de zwangerschap en geboorte te voorkomen, door zwangere vrouwen te informeren over de risico’s van HIV/Aids, het belang van het doen van een HIV test, behandeling van vrouwen voor en tijdens de zwangerschap om kans op besmetting te verkleinen en over de behandeling van het pasgeboren kind tot vier weken na de bevalling. Om besmetting via de moedermelk te voorkomen, krijgen de vrouwen speciale flessenvoeding voor de baby’s.

 

Het HAART project dient als een model om behandeling met Anti Retrovirals (ARV’s) toegankelijk te maken voor mensen in rurale gebieden en is gebaseerd op het concept van een Autonomous Treatment Centre (ATC), een onafhankelijk behandelingscentrum. Een ATC is een primair gezondheidszorg centrum met uitgebreide diensten, zoals een apotheek, röntgen faciliteiten en de mogelijkheid tot het maken van een sonar. Tevens is er de mogelijkheid tot opname van patiënten op verschillende afdelingen met een totaal van 15 bedden. De zorg op deze afdelingen is zowel primaire gezondheid als ook de zorg voor AIDS patiënten. Een ATC voorziet vier klinieken van ARV medicatie waarvoor slechts een op de 5 units een laboratorium nodig heeft waar alle HIV/AIDS testen uitgevoerd worden. Deze testen zijn nodig ter controle van het juist uitvoeren en monitoren van het HAART programma. Een conglomeratie van een ATC met vier klinieken en een laboratorium is in staat om 5000-7500 HIV positieve patiënten op te nemen in het HAART programma. Het is tevens in staat om 25.000-40.000 HIV-positieve patiënten te monitoren die nog niet gekwalificeerd zijn om de behandeling te beginnen. Als men dit principe toepast op een HIV prevalentie van 26.9% van de populatie, betekent dit dat een populatie van ongeveer 100.000-160.000 behandeld kan worden door middel van een dergelijk systeem. Professor Joep Lange, werkzaam aan de Medische Faculteit Amsterdam en oprichter van Pharm Access International, heeft het principe van een ATC ontwikkeld. Het Ndlovu Medisch Centrum heeft dit principe aangepast om een snel en goed georganiseerde ARV voorziening in Zuid Afrika mogelijk te maken. Het Ndlovu ATC voorziet in geïntegreerde diensten als Primaire Gezondheidszorg/Tuberculose en HIV/AIDS.

NMC maakt het mogelijk deze uitgebreide diensten uit te voeren. Het heeft een eigen laboratorium wat volledig in gebruik is sinds februari 2004. Alle testen die gerelateerd zijn aan het monitoren van HIV-positieve patiënten kunnen gedaan worden in dit laboratorium. Om deze reden kwalificeert en functioneert NMC als een ATC.

 

De constructie van een tweede behandelingscentrum zal ten uitvoer worden gebracht wanneer het principe zichzelf heeft bewezen.

 

Zorg voor Elandsdoorn; Hoeven; bankrekening: IBAN (NL90ABNA0971391084) en BIC (ABNANL2A)  |  info@helpelandsdoorn.com